ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Η ανακαίνιση των γραφείων πληροφορικής στο Μοσχάτο είχε ως ζητούμενο τη μερική διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων απομονωμένων, παράλληλα με τη δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας. Οι αρχές σχεδιασμού βασίστηκαν σε έναν συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικής. Η λειτουργικότητα αναφέρεται σε γειτνιάσεις χώρων και σύγχρονων κατασκευών κλιματισμού, ασφάλειας και φωτισμού. Η αισθητική: απαραίτητο μέσο για τη δημιουργία ενός οικείου και φιλικού χώρου σε άμεση σχέση με τη στρατηγική της ήδη υπάρχουσας εταιρικής ταυτότητας του χώρου.

 

Ο χώρος ως κέλυφος και η γενική διάταξη προϋπήρχαν και έπρεπε να σχεδιαστεί – αναδιαμορφωθεί σε πολύ περιορισμένο χρονικό και οικονομικό πλαίσιο, με ταυτόχρονη λειτουργία της εταιρείας.

Τοποθεσία:

ΜΟΣΧΑΤΟ

Κατάσταση Έργου:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ